MesoConsult

Oude Bossche Baan 15 5074 RC Biezenmortel T 06-54678994 T 013-2114429 info@mesoconsult.nl KvK: 18034081

De Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl, ontwerpers van een leermaterialenrevolutie

In de Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl is een tiental scholen zeven jaar lang intensief samen opgetrokken om door bundeling van ervaring, expertise en middelen de landing van ict en het gebruik van digitaal leermateriaal een zwengel te geven in de goede richting. De samenwerking is voor de aangesloten scholen succesvol geweest. De deelname aan de OVC zorgde voortdurend voor impulsen om het thema concreet op de vernieuwingsagenda van de scholen te houden.

De OVC heeft haar digitale leermateriaalcollectie, waaraan veel medewerkers van OVC-scholen als leermateriaalarrangeur  hebben meegewerkt, ondergebracht bij StudioVO. Het materiaal wordt daar zodanig vormgegeven, dat het bruikbaar is in klassikale lessen maar ook bij zelfstudie. Met name de Kennisbanken in het StudioVO-materiaal, die leerlingen kunnen oproepen als ze gerichte vragen hebben bij het maken van opdrachten, kunnen bij zelfstudie een functie vervullen.

Bij de opheffing van de OVC.nl werd een prachtige brochure gepubliceerd waarin, hoe kan het ook anders, een aantal aspecten van onderwijsvernieuwing centraal staan. Thema’s: ambities, droombeelden, dilemma’s, keuzes, professionalisering van docenten en minder lessen leidt tot meer kwaliteit.

Auteurs: Tom Merkx, Henk Verbeeten, Wynand Wijnen, Jos Zuylen

Deze brochure is vrij te downloaden: Leermaterialenrevolutie