MesoConsult

Oude Bossche Baan 15 5074 RC Biezenmortel T 06-54678994 T 013-2114429 info@mesoconsult.nl KvK: 18034081

Lerend vernieuwen

afbeelding leiding geven aan lerend vernieuwenKLEIN
Opbrengsten van onderwijsvernieuwingen zijn vaak teleurstellend. Het is moeilijk onderwijskundige vernieuwingen zodanig in te voeren dat ze breed en diep verankerd raken in de schoolorganisatie. Rikkerink en Verbeeten onderzochten welke combinatie van factoren een rol speelt bij het duurzaam worden van een vernieuwing. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in het boek ‘Leiding geven aan lerend vernieuwen’.

Rikkerink en Verbeeten vertalen hun inzichten in een conceptueel model voor verder onderzoek en in zeven aanbevelingen voor schoolleiders en innovatieadviseurs. Aan de hand hiervan wordt het belang van de relatie tussen gespreid onderwijskundig leiderschap, individueel en gezamenlijk leren door docenten en de participatie van leidinggevenden hieraan nader uitgewerkt.

Wilt u het boek ‘Leiding geven aan lerend vernieuwen’ bestellen? Stuur dan een mail naar info@mesoconsult.nl met het aantal exemplaren dat u wilt bestellen en uw naam, factuur- en postadres.

Prijs: € 25,- exclusief verzendkosten