MesoConsult

Oude Bossche Baan 15 5074 RC Biezenmortel T 06-54678994 T 013-2114429 info@mesoconsult.nl KvK: 18034081

Een team met leerkracht

Karin

Karin van Herpen volgde de opleiding directiesecretaresse bij Schoevers, studeerde Nederlands tweede graads en daarna Nederlandse taal en letterkunde aan de Universiteit van Nijmegen. Na haar afstuderen werkte ze als docente Nederlands op een school voor voortgezet onderwijs.

Begin jaren ‘80 startte ze MesoMatic, een computeropleidingsbedrijf. Het cursusmateriaal van MesoMatic werd in een drietal boeken uitgegeven bij Kluwer. Ze was auteur van het boek Tekstverwerking secretariaatspraktijk.

Samen met Jos Zuylen startte ze in 1986 MesoConsult. Ze is verantwoordelijk voor de uitgeverij van MesoConsult en de eindredactie van alle MesoConsultpublicaties. Daarnaast levert ze een bijdrage aan alle teksten die MesoConsult in opdracht van derden ontwerpt. In haar redactiewerk streeft ze ernaar de eigenheid van teksten van auteurs te respecteren. Tegenwoordig vormt redactiewerk op leermateriaalcollecties die StudioVO ontwikkelt voor Stichting VO-content haar belangrijkste activiteit.

Mail: info@mesoconsult.nl