MesoConsult

Oude Bossche Baan 15 5074 RC Biezenmortel T 06-54678994 T 013-2114429 info@mesoconsult.nl KvK: 18034081

Een team met leerkracht

Jos

Jos Zuylen (1953) is van oorsprong onderwijzer en docent lichamelijke opvoeding. Hij studeerde af als onderwijspsycholoog en was tien jaar werkzaam in het onderwijs als docent en lerarenopleider. In 1986 richtte hij samen met Karin van Herpen MesoConsult op. Het bedrijf had een vliegende start doordat huiswerkdidactiek, de (t)huiswerkvrije school en de HuiswerkAfsprakenPlanner (HAP) producten waren die vanaf de eerste dag goed in de markt lagen. Van daaruit was er gedurende een decennium bij MesoConsult veel aandacht voor het onderwijsleerproces. Het ging over leren, zelfwerkzaamheid, leerprocesbegeleiding, leren leren, leerstrategieën en lesmodellen (het KIT-model en het 1/2NC-principe).

In 1999 promoveerde Zuylen op professionalisering van docenten, met speciale aandacht voor lesobservatie. Daarmee sloot hij een periode af waarin hij exclusief aandacht had voor het microgebeuren in het onderwijs. In de 10 jaar die daarop volgden verlegde hij zijn aandacht naar ondersteuning van schoolleiders en middenkaderfunctionarissen bij het inrichten van onderwijsvernieuwingsprojecten. Thema’s: visie, leiderschap, innovatiestrategieën, projectplanning, koersvast innoveren en bovenal het organisch verbinden van meso- en microaspecten om tot geïnspireerder leren van leerlingen in schoolse leersituaties te komen.

Allengs kwam er meer aandacht voor de rol van ict in het onderwijsleerproces. In 2005 werd hij door de scholen van de Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl gevraagd om de dagelijkse leiding van de coöperatie te doen. Van 2009 tot 2011 was hij procesmanager van het Innovatieplatform-VO van de VO-raad. Hij coördineerde activiteiten in de projecten Leermiddelenbeleid, Digitaal Leermateriaal, Professionalisering en Onderzoek.

In 2012 werkte Zuylen als projectleider leermaterialenontwikkeling bij StudioVO. De ontwikkelde leermateriaalcollecties vormden de basis van het open leermaterialenbestand van Stichting VO-content, de landelijke open leermaterialenbank voor het voortgezet onderwijs. Zuylen is daarnaast bezig met de actualisatie van het lesobservatie-instrumentarium en begeleidt scholen bij projecten waarin de integratie van ICT bij leren en onderwijzen centraal staat. Vanaf 2012 is hij onderzoeksmanager bij NSO-CNA (Nederlandse School voor Onderwijsmanagement).

Jos Zuylen publiceert regelmatig over onderwijsvernieuwing. Samen met Tom Merkx en Wynand Wijnen schreef hij in het schooljaar 2012-2013 maandelijks een artikel over digitale (vak)didactiek in het docentenvakblad Van twaalf tot achttien. Hij was initiatiefnemer en medehoofdredacteur van de Studiehuisreeks en de Vmbo-reeks. Momenteel heeft hij de Onderwijsvernieuwingsreeks mee onder zijn hoede.

Mail: jzuylen@mesoconsult.nl