MesoConsult

Oude Bossche Baan 15 5074 RC Biezenmortel T 06-54678994 T 013-2114429 info@mesoconsult.nl KvK: 18034081

Kennis, inzichten en ervaringen delen

img4

De studiehuisreeks bevat 78 nummers. Alle brochures zijn als pdf-bestand te bekijken en kunnen kosteloos worden gedownload. Let op bij verspreiding van de pdf-bestanden, mogelijk bevatten ze  fouten omdat in de laatste ronde van het zetten van brochures aanpassingen gemaakt kunnen zijn die niet verwerkt zijn in de pfd-bestanden.

1  Het Studiehuis (1995)
2  Werken in netwerken (1995)
3  Zorg om het studiehuis (1995)
4  De didactiek van leren leren (1995)
5  Ervaringen in netwerken (1995)
6  Toetsen in het studiehuis (1995)
7  Examens in het studiehuis (1996)
8  En nu de docent nog…! (1996)
9  Mediatheken en bibliotheken (1996)
10 Het Interactief Leergroepen Systeem (1996)
11 Vakspecifieke leer- en denkvaardigheden (1996)
12 De hele school: één studiehuis! (1996)
14 Een mediatheek in het studiehuis (1997)
15 Schoolboeken in het studiehuis (1997)
16 ICT in BVE (1997)
17 Planmatig werken bij onderwijsinnovaties (1997)
18 Reguleren van leren (1997)
19 Schoolgebonden onderwijsinnovaties in samenhang (1998)
20 Leerlingen over het studiehuis (1998)
21 Omgaan met verschillen tussen leerlingen (1998)
22 Het examendossier (1998)
23 De onderwijskundig manager in de tweede fase (1998)
24 Zorg voor aansluiting (1998)
25 Mentoraat in het studiehuis (1999)
26 Probleemgestuurd onderwijs in zorg- en welzijnsopleidingen (1999)
27 Beoordelen van onderzoeksvaardigheden van leerlingen (1999)
28 Zelfwerkzaamheid, didactiek en instrumenten in het agrarisch onderwijs (1999)
29 Professionele ontwikkeling van docenten (1999)
30 Wat gij niet wilt dat u geschiedt…, over communicatie, collegialiteit en coaching (1999)
31 Naar een doorlopende leerlijn in het onderwijs (2000)
32 Hoe gaan docenten om met zelfstandig leren (2000)
33 Functie -, Taak- en beloningsdifferentiatie (2000)
34 Zelfsturende Teams – ontwerpen van de organisatie bij onderwijsvernieuwing- (2000)
35 Inspiratie en ambitie (2000)
36 Krachtige Leeromgevingen (2001)
37 Literatuuronderwijs en computers: Hoe kan dat? (2001)
38 Informatie over het VMBO (2001)
39 De functie van toetsen en examens (2001)
40 De invoering van een nieuw onderwijsconcept (2001)
41 Toekomstgerichte leermiddelen (2001)
42 Van Tweede fase naar hoger onderwijs (2001)
43 Uitstelgedrag van leerlingen (2002)
44 Kennismanagement in het onderwijs (2002)
45 Een betere school -prikkels voor kwaliteitszorg- (2002)
46 Leerlingen in lessen activeren (2002)
47 Binding van scholieren (2002)
48 Competenties van docenten (2002)
49 Werkklimaat als aangrijpingspunt voor pedagogische en didactische adviezen aan docenten (2003)
50 Het Studiehuis: de branding voorbij (2003)
51 De didactiek van digitaal leren (2003)
52 Talendocenten aan zet (2003)
53 De invloed van leeromgevingen op motivatie en strategiegebruik voor zelfregulerend leren (2003)
54 Portfolio (2003)
55 Opvattingen van leerlingen over leren (2004)
56 Motivatie: psychologische verschillen tussen leerlingen (2004)
57 Opvattingen van docenten over leren en onderwijzen (2004)
58 Ontwikkelen van teamteaching -een praktijkverslag- (2004)
59 Appreciative Inquiry –perspectiefwisseling bij vernieuwing in het onderwijs- (2004)
60 Leerstrategieën, leren en verantwoordelijkheid (2004)
61 (On)voorstelbaar (On)voorspelbaar – leerpraktijken in 2020- (2005)
62 Voorbeeldgestuurd onderwijs, een opstap naar abstract denken (2005)
63 Onderzoeken van onderwijsvernieuwingen -stand van zaken in een vernieuwing- (2005)
64 Koersvast vernieuwen (2005)
65 Trends in onderwijs (2005)
66 Opleiden van leraren (2005)
67 ICT- gebruik van leerlingen (2006)
68 Verhalen die ons motiveren (2006)
69 Coöperaties in het onderwijs (2006)
70 Inspirerende leeromgevingen en de functie van digitale technologie (2006)
71 Opleiden in de school (2006)
72 Huisvesting van onderwijs (2006)
73 Digitaal leermateriaal arrangeren in de Onderwijsvernieuwingscooperatie.nl (2007)
74 Samenwerken leren in gameprojecten (2007)
75 Het nieuwe examen geschiedenis havo/vwo (2007)
76 Omgaan met autisme in de klas (2007)
77 Onderwijsvernieuwing en de professionele identiteit van de docent handvatten voor de vernieuwingspraktijk (2007)
78 Integraal leidinggeven aan onderwijsvernieuwing (2007)