MesoConsult

Oude Bossche Baan 15 5074 RC Biezenmortel T 06-54678994 T 013-2114429 info@mesoconsult.nl KvK: 18034081

Een team met leerkracht

Wynand
In de periode 1987 tot 2012 hadden wij contact met Wynand Wijnen. De laatste 15 jaar werd het contact steeds inniger en was hij zeer intensief betrokken bij MesoConsult. Op 21 november 2012 is Wynand op 78- jarige leeftijd overleden. Wynand was voor ons bedrijf een steun en toeverlaat. We konden altijd op hem rekenen.

Wynand Wijnen (1934) studeerde psychologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Van 1964 tot 1973 was hij werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, aanvankelijk als medewerker bij het Psychologisch Instituut “Heymans” op de gebieden leerpsychologie en experimentele psychologie en naderhand – vanaf 1967 – als hoofd van het Centrum voor Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderwijs Groningen (COWOG).’

Vanaf 1973 was hij verbonden aan de Universiteit Maastricht – voorheen Rijksuniversiteit Limburg – op het terrein van Ontwikkeling en Onderzoek van Hoger Onderwijs. Mede leidinggeven aan de vormgeving van het onderwijs bij deze nieuwe universiteit was de belangrijkste taak gedurende een groot aantal jaren. Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) kreeg daarbij vorm en werd verder ontwikkeld.

In 1977 werd hij hoogleraar Ontwikkeling en Onderzoek van Hoger Onderwijs aan de Rijksuniversiteit Limburg en van 1979 tot 1981 was hij daar rector magnificus.

Op landelijk niveau was er betrokkenheid bij interuniversitaire activiteiten op het gebied van Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch, bij de Commissie Studeerbaarheid en later bij het Studeerbaarheidsfonds, bij de Stuurgroep Profiel Tweede Fase Voortgezet Onderwijs, bij de Commissie Erkenning Verworven Competenties, bij de Commissie Kerndoelen Basisonderwijs. Ook werd deel uitgemaakt van verschillende visitatiecommissies binnen het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Tot de inhoudelijke aandachtsgebieden konden worden gerekend: examenproblematiek, onderwijsvernieuwing, leerpsychologie, probleemgestuurd onderwijs, actief en zelfstandig werken. Buiten de onderwijssector was er – vooral bestuurlijke – betrokkenheid bij de sector van lichamelijk gehandicapten en de sector van de volkscultuur.

Vanuit zijn brede interesse voor alle sectoren van het onderwijs adviseerde Wynand Wijnen beleidsmedewerkers in en rond het onderwijs bij het aanbrengen van verbindingen tussen macro-, meso- en micro-initiatieven vanuit het doel het leren van de leerling en de maatschappelijke relevantie van het onderwijs te optimaliseren.