MesoConsult

Oude Bossche Baan 15 5074 RC Biezenmortel T 06-54678994 T 013-2114429 info@mesoconsult.nl KvK: 18034081

Continuïteit en constante beweging

nautilus activiteiten

In april 1986 introduceerden we (T)huiswerkvrij onderwijs. Daaraan gekoppeld was het begrip huiswerkdidactiek en de HuiswerkAfsprakenPlanner (HAP). Maar eigenlijk ging het over het organiseren van beter leren door meer aandacht voor zelfwerkzaamheid van leerlingen.

Van 1988 tot 1992 gaven we leiding aan het Rotterdam huiswerkproject waaraan ruim 80 vo-scholen meededen. Ontwikkeld instrumentarium: huiswerkbeleid, huiswerkdidactiek, de HuiswerkAfsprakenPlanner (HAP) voor het voortgezet onderwijs en basisonderwijs, HuiswerkAfsprakenKaart en doorontwikkeling (T)huiswerkvrij onderwijs.

In de periode 1986 tot 1992 gaven we drie boeken en twee brochures uit over huiswerk.
Boeken: Huiswerkbeleid, (T)huiswerkvrij onderwijs en Handboek huiswerkdidactiek en geïntergreerd studievaardigheidsonderwijs en JongLeren (een beschrivjing van aandacht voor huiswerk in het Rotterdams basisonderwijs).
Brochures: huiswerkproblemen, een handleiding voor ouders/verzorgers met kinderen in het voortgezet onderwijs en Op school en thuis, een handleiding voor ouders/verzorgers met kinderen in het basisonderwijs.

Begin jaren ’90 initieerden we, samen met de 14 grootste  mavo’s van dat moment de Stichting MavoMaatwerk. Doel: behoud van het mavo-onderwijs in een fase van verhoging van de opheffingsnorm van scholen, van fusie, integratie en schaalvergroting.

Vanaf midden jaren ’90 tot 2005 werkte MesoConsult jaarlijks op tientallen onderwijsinstellingen van bo tot en met ho, maar hoofdzakelijk in het vo. Het ging nagenoeg altijd over meerjarige begeleidingstrajecten.
Ontwikkelde instrumenten op microniveau: het KIT-lesmodel, het ½ NC-principe, de integratiekapstok, lesobservatiemodellen, ordeningsmodellen voor  samen werken & samen leren, leerstrategieën & leerstijlen.
Ontwikkelde instrumenten op mesoniveau: SOIS-model (schoolgebonden onderwijsinnovatie in samenhang), de verandermatrix en de betrokkenheidsmatrix. Het SOIS-model staat centraal in de publicatie De gedigitaliseerde wereld in de school (VO-raad, 2010).

In de periode 1996-2003 organiseerde MesoConsult in opdracht van OC&W de jaarlijkse congressen in de Jaarbeurs te Utrecht waarin de hervormingen in de tweede fase, de basisvorming en het vmbo centraal stonden. Over de studiehuisontwikkelingen gaf MesoConsult een viertal boeken uit (Studiehuis in de steigers; Didactische verkenningen van het studiehuis; Zelfstandig werken: bevalt het een beetje?; Aan het werk in het studiehuis).

Vanaf het voorjaar 2005 tot de opheffing in augustus 2012 verzorgde MesoConsult de dagelijkse leiding van de Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl (OVC), een intensief samenwerkingsverband van tien scholen voor voortgezet onderwijs. Doel: gebruik van ICT en digitaal leermateriaal bij leren en onderwijzen.

In de periode 2009-2011 werkte de voltallige ploeg van MesoConsult voor het Innovatieplatform-VO van de VO-raad. Doel: gebruik van ICT en digitaal leermateriaal bij leren en onderwijzen. Thema’s: schoolorganisatiemodellen, leermiddelenbeleid, digitaal leermateriaalgebruik en professionalisering. Aandacht voor digitaal leermateriaal kreeg zijn beslag in VO-content, de landelijke open leermaterialenbank voor het voortgezet onderwijs.

Sinds 2010 zijn we in gesprek met het ministerie van onderwijs van België over het gebruik van ict en digitaal leermateriaal op scholen voor middelbaar onderwijs.

In het schooljaar 2012-2013 rekent MesoConsult een aantal scholen van voortgezet onderwijs tot haar klanten. Thema: kwaliteitsverbetering van de les en lesobservaties in dat verband. Daarnaast verleent MesoConsult hand-en-spandiensten aan StudioVO bij de ontwikkeling van open digitaal leermateriaal.